Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie

 

Ewangelia Mateusza 11,28

Reklamy